คุณกรรณิการ์  บุญญวนิช
ผู้มีอุปการะคุณโรงเรียน

          

     

      

     

     

     

          

 

  

  

  

 

 

                        

 

 

        

  
    
  
  
 
 
 
 
 

    

 

 
 
 
 
  <<----: ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซด์โรงเรียนบ้านดอนไผ่ (อุดม-สอางค์  อุ่นสุวรรณ ) ต.หนองสองห้อง อ.บ้านแพ้ว จ.สมุทรสาคร  74120  โทร 034-467555  :: <----:: คำขวัญประจำโรงเรียน สุขภาพดี  มีวินัย  ใฝ่ศึกษา ::---->> 


   
 กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ-เนตรนารี สามัญรุ่นใหญ่  จ.ราชบุรี

           โรงเรียนในกลุ่มส่งเสริมการศึกษา  จำนวน  4 โรงเรียน เช่น โรงเรียนหลวงสินธุ์ฯ  โรงเรียนบ้านโรงเข้  โรงเรียนวัดหนองบัว และโรงเรียนบ้านดอนไผ่ฯ ร่วมจัดกิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ-เนตรนารี สามัญรุ่นใหญ่ ณ ค่ายบุรฉัตร จ.ราชบุรี ระหว่างวันที่ 20-22  กุมภาพันธ์  2558 โดยมีกิจกรรมอาทิ เช่น กิจกรรมทดสอบกำลังใจ  กิจกรรมการฝึกระเบียบวินัย กิจกรรมเดินทางไกล กิจกรรมการประกอบอาหารในป่า  กิจกรรมการแสดงรอบกองไฟ

        

กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ

           คณะกรรมการสถานศึกษา คณะครูและบุคลากร  ร่วมกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ โดยภายในงานมีกิจกรมให้นักเรียนได้ร่วม อาทิ เช่น การร่วมทำบุญตักบาตร พระสงฆ์ จากวัดปทุมทองรัตนาราม หลังจากพิธีสงฆ์เสร็จแล้วก็เป็นการร่วมกิจกรรมแข่งเกมส์และนันทนาการต่าง ๆ  อาทิเช่น เก้าอี้ดนตรี  กินวิบาก  เหยียบลูกโป่ง พร้อมรับของขวัญของรางวัลมากมาย และมีผู้ปกครอง คณะกรรมการสถานศึกษา นำอาหาร ขนม ของขวัญของรางวัลมาแจกอีกมากมาย

 

กิจกรรมเนื่องในวันพ่อแห่งชาติ

         คณะกรรมการสถานศึกษา คณะครูและบุคลากร  ร่วมกิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ โดยภายในงานมีกิจกรมให้นักเรียนได้ร่วม อาทิ เช่น การร่วมทำบุญตักบาตร พระสงฆ์ จากวัดปทุมทองรัตนาราม หลังจากพิธีสงฆ์เสร็จแล้วก็เป็นการร่วมกิจกรรมต่าง ๆ  อาทิเช่น การร่วมถวายพระพร การร่วมเดินเทิดพระเกียรติการจัดนิทรรศการตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง สสส ร่วมจัดกิจกรรมอร่อยได้..ไร้แอลกอฮอล์ การแสดงของนกเรียน และการ่วมลงนามถวายพระพร

 

ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาครพบปะนักเรียนนักศึกษา

          ผู้รักษาการราชการผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดอนไผ่  คณะครูและบุคลากร  ร่วมต้อนรับ ว่าที่ร้อยตำรวจโท อาทิตย์  บุญญะโสภัต     ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร และหัวหน้าส่วนราชต่าง ๆ เยี่ยมโรงเรียนและให้นักเรียนร่วมซักถาม นำเสนอปัญหาที่พบเพื่อทุกฝ่ายร่วมแก้ไขปัญหา

         

 

กิจกรรมการเข้าค่ายธรรมะ จ.สุพรรณบุรี

          ผู้อำนวยการโรงเรียน เทศบาลหลักห้า และกลุ่มโรงเรียนส่งเสริมการศึกษา  ร่วมจัดกิจกรรมการอบรมคุณธรรม  จริยธรรม ค่ายพุทธบุตร “อารยาภิวัทธน์”ณ สถานปฏิบัติธรรมสหปฎิบัติ ริมอ่างเก็บน้ำเขื่อนกระเสียว อำเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3

 

         

งานเกษียณอายุราชการผู้อำนวยการ สุทิน ฉิ่งทองคำ 

        คณะกรรมการสถานศึกษา  คณะครูบุคลากรและนักเรียน ร่วมจัดกิจกรรมแสดงมุทิตาจิตเนื่องในโอกาสเกษียณอายุราชการ ผู้อำนวยการสุทิน  ฉิ่งทองคำ โดยคุณกรรณิการ์ บุญญวนิช ประธานอุปถัมภ์โรงเรียนบ้านดอนไผ่ เป็นเจ้าภาพงานเลี้ยงอาหาร ณ บ้านบุญญวนิช จ.นครปฐม และกิจกรรมการแสดงมุฑิตาจิต ณ โรงเรียนบ้านดอนไผ่

 

 

 

กิจกรรมเข้าค่ายยาเสพติดธนะรัตน์ จ.ประจวบฯ 

          

            โรงเรียนในกลุ่มส่งเสริมการศึกษา ร่วมจัดกิจกรรมค่ายต่อต้านยาเสพติด ณ ค่ายธนะรัตน์  จ.ประจวบฯ  โดยมีกิจกรรมอาทิ เช่น กิจกรรมทดสอบกำลังใจ  กิจกรรมการฝึกระเบียบวินัย กิจกรรมกระโดดหอสูง 34 ฟุต  กิจกรรมลอกเลื่อนช่วยชีวิต กิจกรรมยิงปืนประลองความแม่น  กิจกรรมปีนหน้าผาจำลอง  กิจกรรมทางน้ำที่อ่าวมะนาว กิจกรรมการแสดงรอบกองไฟ

 

   

 

 

นางสาวกาญจนา  สิริวงศาวรรธน์
ผู้อำนวยการโรงเรียน

          

            

            

          

          

          

 

 

 

        

        

  คู่มือประชาชน

         

        ศูนย์ปฎิบัติการ GPA
         กลุ่มส่งเสริมประเมินผล
       สำนักเทคโนฯการสอน
         สำนักวิชาการมาตรฐาน
        สำนักทดสอบฯ
        ตรวจผลงานวิชาการ
         สอบ A-net O-net
 

  

              

 

    

 • ทีวีออนไลน์
 • สถานีวิทยุออนไลน์
 • สารบัญเว็บ
 • พจนานุกรมออนไลน์
 • ดิกชันนารีออนไลน์
 • ค้นหารหัสไปรษณีย์
 • ตรวจล๊อตเตอรี่
 • เช็คราคาอปกรณ์คอมฯ
 • e-book
 • บทเรียนเพื่อเด็กไทย
 •  

        

   
             
              
              
            
             
            
        
   
     
   
     

  โรงเรียนบ้านดอนไผ่ (อุดม-สอางค์ อุ่นสุวรรณ)

   ตำบลหนองสองห้อง อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร 74102

   โทรศัพท์/โทรสาร : 034-467555

  webmaster ผู้ดูแลระบบ ::  นางสาววลัยพันธ์  แสงภู