คุณกรรณิการ์  บุญญวนิช
ผู้มีอุปการะคุณโรงเรียน

          

     

      

     

     

     

          

 

  

  

  

 

 

                        

 

 

        

  
    
  
  
 
 
 
 
 

    

 

 
 
 
 
  <<----: ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซด์โรงเรียนบ้านดอนไผ่ (อุดม-สอางค์  อุ่นสุวรรณ ) ต.หนองสองห้อง อ.บ้านแพ้ว จ.สมุทรสาคร  74120  โทร 034-467555  :: <----:: คำขวัญประจำโรงเรียน สุขภาพดี  มีวินัย  ใฝ่ศึกษา ::---->> 


   
    กิจกรรมวันครู ประจำปี ๒๕๕๗

ผู้อำนวยการโรงเรียน  คณะครู   โรงเรียนบ้านดอนไผ่ฯ ร่วมงานวันครู  เทิดพระเกียรติทั่วหล้า กตัญญูบูชา แม่และครูแห่งแผ่นดิน  ณ โรงเรียนวัดป้อมโชติการาม โดยภายในงานมีกิจกรรมการทำบุญตักบาตร การเลี้ยงภัตตาหารพระเช้า และการรับเกียรติบัตรเชิดชูครูในสาขาต่างๆ อาทิเช่น ครูผู้สอนดีเด่น (คุรุสภา) ครูดีในดวงใจ และขอร่วมแสดงความยินดีกับคณะครู ที่ได้รับรางวัลจำนวน ๔ ท่าน ได้แก่ ครูอุดมรัตน์ พานิชเจริญ ครูละมุน เกิดเรียน ครูนิภา แซ่เฮ้ง และครูสรายุทธ์  วระชุน

กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ๒๕๕๗

ผู้อำนวยการโรงเรียน  คณะกรรมการสถานศึกษา คณะครู นักเรียน ร่วมกันจัดกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2557 โดยมีกิจกรรม อาทิ เช่น การแสดงชุด ขอใจแลกเบอร์โทร  เกมส์การเหยียบลูกโป่ง เก้าอี้ดนตรี วิ่งผลัดลูกโป่ง สาริกาลิ้นทอง และการจับฉลากของขวัญของรางวัลมากมาย

กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ ๒๕๕๖ 

ผู้อำนวยการโรงเรียน  คณะครู นักเรียน  โรงเรียนบ้านดอนไผ่ฯ ภายในงาน “เฉลิมพระเกียรติ ๘๖ พรรษา ๕ ธันวามหาราช” มีกิจกรรมที่น่าสนใจ อาทิ การจัดแสดงนิทรรศการเทิดพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช  นิทรรศการวิชาการและผลการดำเนินโครงการพัฒนาตามพระราชดำริ การแสดงรำถวายพระพร  และกิจกรรมการเดินเทิดพระเกียรติ  

 กิจกรรมการรับมอบอาคารศาลาบุลยฉัตร

     ผู้อำนวยการโรงเรียน คณะกรรมการสถานศึกษา  คณะครู นักเรียน  โรงเรียนบ้านดอนไผ่ฯ ร่วมกิจกรรมการรับมอบอาคารเอนกประสงค์ศาลาบุลยฉัตร โดยมีพระพรหมสุธี เจ้าอาวาสวัดสระเกศราชวรมหาวิหาร ประธานในพิธีเปิดป้ายอาคาร

 

 กิจกรรมการต่อต้านยาเสพติด

     ผู้อำนวยการโรงเรียน คณะกรรมการสถานศึกษา  คณะครู นักเรียน  โรงเรียนบ้านดอนไผ่ฯ ร่วมกิจกรรมการต่อต้านยาเสพติด มีกิจกรรมอาทิ เช่นสถานีตำรวจภูธรบ้านแพ้วมาให้ความรู้เกี่ยวกับโทษของยาเสพติด การเดินรณรงค์ต่ต้านยาเสพติด  การแจกแผ่นพับให้ความรู้เกี่ยวกับยาเสพติด

 

 

 โครงการค่ายวิทยาศาสตร์ ณ หว้ากอ จ.ประจวบคีรีขันธ์

  คณะครู นักเรียน  โรงเรียนบ้านดอนไผ่ฯ ทัศนศึกษา แหล่งการเรียนรู้ ณ อุทยานวิทยาศาสตร์พระจอมเกล้า ณ หว้ากอ  จ.ประจวบคีรีขันธ์  ซึ่งมีฐานกิจกรรม อาทิเช่น กิจกรรมดูนก ฐานการเรียนรู้ทรัพย์จากแผ่นดิน ฐานการเรียนรู้ฟากฟ้า การศึกษาดาราศาสตร์ละอวกาศ ฐานการเรียนรู้สัตว์น้ำ 

 

  กิจกรรมทัศนศึกษามหาวิชชาลัยสมุทรสงคราม 

 ผู้อำนวยการโรงเรียน  คณะครู นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่6  -   มัธยมศึกษาปีที่ 3  โรงเรียนบ้านดอนไผ่ฯ ทัศนศึกษาศูนย์การเรียนรู้มหาวิชชาลัยสมุทรสงคราม  ซึ่งมีฐานการเรียนรู้ อาทิเช่น การใช้ประโยชน์จากวัสดุเศษเหลือทางการเกษตร ประโยชน์จากขี้แดดนาเกลือในการเพิ่มผลผลิตส้มโอ การเข้าฐานกิจกรรมการเรียนรู้ต่าง ๆ เช่น ปุ๋ยและน้ำหมักชีวภาพ  การทำไข่เค็ม  เป็นต้น วัตถุประสงค์ของการจัดกิจกรรมครั้งนี้เพื่อเพื่อเผยแพร่และส่งเสริมให้ครู และนักเรียน มีการใช้ประโยชน์จากวัสดุเศษเหลือทางการเกษตรในท้องถิ่น เพื่อรู้จักวิธีการเพิ่มผลผลิตทางการเกษตร เพิ่มรายได้ และลดการใช้สารเคมี

 

 

   

 

 

นายสุทิน   ฉิ่งทองคำ
ผู้อำนวยการโรงเรียน

Suthin_2497@hotmail.com

          

            

            

          

          

          

 

 

        

        

         สายใยรั

         นกกางเขน

         ลูกสัตว์ต่างๆ

         สังข์ทอง

         กระรอกรอบรู้

         พระอภัยมณี

         ขุนช้างขุนผน

         รามเกียรติ์

         ต้นกล้าวิเศษ

         คณิตคิดสนุก เล่ม ๑

         คณิตคิดสนุก เล่ม ๒

         คณิตคิดสนุก เล่ม ๓

         คณิตคิดสนุก เล่ม ๔

         คณิตคิดสนุก เล่ม ๕

 

         

        ศูนย์ปฎิบัติการ GPA
         กลุ่มส่งเสริมประเมินผล
       สำนักเทคโนฯการสอน
         สำนักวิชาการมาตรฐาน
        สำนักทดสอบฯ
        ตรวจผลงานวิชาการ
         สอบ A-net O-net
 

  

              

 

    

 • ทีวีออนไลน์
 • สถานีวิทยุออนไลน์
 • สารบัญเว็บ
 • พจนานุกรมออนไลน์
 • ดิกชันนารีออนไลน์
 • ค้นหารหัสไปรษณีย์
 • ตรวจล๊อตเตอรี่
 • เช็คราคาอปกรณ์คอมฯ
 • e-book
 • บทเรียนเพื่อเด็กไทย
 •  

        

   
             
              
              
            
             
            
        
   
     
   

  โรงเรียนบ้านดอนไผ่ (อุดม-สอางค์ อุ่นสุวรรณ)

   ตำบลหนองสองห้อง อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร 74102

   โทรศัพท์/โทรสาร : 034-467555

  webmaster ผู้ดูแลระบบ ::  นางสาววลัยพันธ์  แสงภู