คุณกรรณิการ์  บุญญวนิช
ผู้มีอุปการะคุณโรงเรียน

          

     

      

     

     

     

          

 

  

  

  

 

 

                        

 

 

        

  
    
  
  
 
 
 
 
 

    

 

 
 
 
 
  <<----: ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซด์โรงเรียนบ้านดอนไผ่ (อุดม-สอางค์  อุ่นสุวรรณ ) ต.หนองสองห้อง อ.บ้านแพ้ว จ.สมุทรสาคร  74120  โทร 034-467555  :: <----:: คำขวัญประจำโรงเรียน สุขภาพดี  มีวินัย  ใฝ่ศึกษา ::---->> 


   
กิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ

            ผู้อำนวยการโรงเรียน  คณะครู   ร่วมจัดกิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ วันที่ 29 กรกฎาคมของทุกปี คือ วันที่รำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ในด้านภาษาไทย และเพื่อกระตุ้น ให้ชาวไทยทั้งชาติได้ตระหนักถึงความสำคัญและคุณค่าของภาษาไทย และร่วมใจกันใช้ภาษาไทยให้ถูกต้องเพื่ออนุรักษ์ภาษาไทยให้เป็นเอกลักษณ์อยู่คู่ชาติไทยต่อไป โดยมีกิจกรรมการละเล่นของเด็กไทย และการแสดงละครอิงประวัติศาสตร์เรื่องสมเด็จพระนเรศวรมหาราช

         

กิจกรรมการเข้าค่ายธรรมะ

          ผู้อำนวยการโรงเรียน เทศบาลหลักห้า และกลุ่มโรงเรียนส่งเสริมการศึกษา  ร่วมจัดกิจกรรมการอบรมคุณธรรม  จริยธรรม ค่ายพุทธบุตร “อารยาภิวัทธน์”ณ สถานปฏิบัติธรรมสหปฎิบัติ ริมอ่างเก็บน้ำเขื่อนกระเสียว อำเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3

         

 

กิจกรรมการหล่อเทียนและแห่เทียนจำนำพรรษา

         

 

กิจกรรมการทำบุญโรงเรียนครบรอบ 85 ปี

         

 

กิจกรรมการเข้าค่ายลูกเสือสำรอง

          ผู้อำนวยการโรงเรียน  คณะครู   นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 ร่วมกิจกรรมการเข้าค่ายลูกเสือสำรอง ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราวโรงเรียนบ้านดอนไผ่ฯ โดยมีกิจกรรมอาทิ เช่น พิธีการถวายราชสดุดี ฯ  ฐานการเรียนรู้ เช่น การดำรงชีวิตในป่าเบื้องต้น เชือกเงื่อน  การปฐมพยาบาล  การจัดระเบียบแถว  เกมส์นันทนาการต่าง ๆ 

กิจกรรมการเข้าค่ายลูกเสือสำรอง

          ผู้อำนวยการโรงเรียน  คณะครู   นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 ร่วมกิจกรรมการเข้าค่ายลูกเสือสำรอง ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราวโรงเรียนบ้านดอนไผ่ฯ โดยมีกิจกรรมอาทิ เช่น พิธีการถวายราชสดุดี ฯ  ฐานการเรียนรู้ เช่น การดำรงชีวิตในป่าเบื้องต้น เชือกเงื่อน  การปฐมพยาบาล  การจัดระเบียบแถว  เกมส์นันทนาการต่าง ๆ

 

กิจกรรมวันมาฆบูชา 

          ผู้อำนวยการโรงเรียน  คณะครู  นักเรียน ร่วมจัดกิจกรรมวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาวันมาฆบูชา โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้นักเรียนและครูปฏิบัติกิจกรรมวันมาฆบูชา ปฏิบัติตนเป็นพุทธศาสนิกชนที่ดี  นักเรียน ครู ผู้ปกครองและชุมชน มีสัมพันธภาพที่ดีต่อกัน มีกิจกรรมอาทิเช่น การ  จัดป้ายนิเทศ  การจัดเตรียมดอกไม้ ธูป เทียน ทำบุญ และเวียนเทียนร่วมกับชุมชน

 

 

   

 

 

นายสุทิน   ฉิ่งทองคำ
ผู้อำนวยการโรงเรียน

Suthin_2497@hotmail.com

          

            

            

          

          

          

 

 

        

        

       

         

        ศูนย์ปฎิบัติการ GPA
         กลุ่มส่งเสริมประเมินผล
       สำนักเทคโนฯการสอน
         สำนักวิชาการมาตรฐาน
        สำนักทดสอบฯ
        ตรวจผลงานวิชาการ
         สอบ A-net O-net
 

  

              

 

    

 • ทีวีออนไลน์
 • สถานีวิทยุออนไลน์
 • สารบัญเว็บ
 • พจนานุกรมออนไลน์
 • ดิกชันนารีออนไลน์
 • ค้นหารหัสไปรษณีย์
 • ตรวจล๊อตเตอรี่
 • เช็คราคาอปกรณ์คอมฯ
 • e-book
 • บทเรียนเพื่อเด็กไทย
 •  

        

   
             
              
              
            
             
            
        
   
     
   
     

  โรงเรียนบ้านดอนไผ่ (อุดม-สอางค์ อุ่นสุวรรณ)

   ตำบลหนองสองห้อง อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร 74102

   โทรศัพท์/โทรสาร : 034-467555

  webmaster ผู้ดูแลระบบ ::  นางสาววลัยพันธ์  แสงภู