คุณกรรณิการ์  บุญญวนิช
ผู้มีอุปการะคุณโรงเรียน

          

     

      

     

     

     

          

 

  

  

  

 

 

                        

 

 

        

  
    
  
  
 
 
 
 
 

    

 

 
 
 
 
  <<----: ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซด์โรงเรียนบ้านดอนไผ่ (อุดม-สอางค์  อุ่นสุวรรณ ) ต.หนองสองห้อง อ.บ้านแพ้ว จ.สมุทรสาคร  74120  โทร 034-467555  :: <----:: คำขวัญประจำโรงเรียน สุขภาพดี  มีวินัย  ใฝ่ศึกษา ::---->> 


   
กิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักเรียน ป.6,ม.3

          ผู้อำนวยการโรงเรียน  คณะครู นักเรียน ร่วมจัดกิจกรรมปัจฉิมนักเรียน  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนเกิดความภาคภูมิใจในสถาบันการศึกษา โดยมีกิจกรรมอาทิ เช่น  การมอบประกาศนียบัตรและผลการเรียน  ตัวแทนนักเรียนชั้น ม.3 กล่าวแสดงความรู้สึกต่อโรงเรียน

 คณะผูกข้อมือให้แก่นักเรียน  และคณะครู  นักเรียนร่วมรับประทานอาหารร่วมกันที่ห้องอาหาร  

 

กิจกรรมการเข้าค่ายลูกเสือสำรอง

          ผู้อำนวยการโรงเรียน  คณะครู   นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 ร่วมกิจกรรมการเข้าค่ายลูกเสือสำรอง ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราวโรงเรียนบ้านดอนไผ่ฯ โดยมีกิจกรรมอาทิ เช่น พิธีการถวายราชสดุดี ฯ  ฐานการเรียนรู้ เช่น การดำรงชีวิตในป่าเบื้องต้น เชือกเงื่อน  การปฐมพยาบาล  การจัดระเบียบแถว  เกมส์นันทนาการต่าง ๆ

 

กิจกรรมวันมาฆบูชา 

          ผู้อำนวยการโรงเรียน  คณะครู  นักเรียน ร่วมจัดกิจกรรมวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาวันมาฆบูชา โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้นักเรียนและครูปฏิบัติกิจกรรมวันมาฆบูชา ปฏิบัติตนเป็นพุทธศาสนิกชนที่ดี  นักเรียน ครู ผู้ปกครองและชุมชน มีสัมพันธภาพที่ดีต่อกัน มีกิจกรรมอาทิเช่น การ  จัดป้ายนิเทศ  การจัดเตรียมดอกไม้ ธูป เทียน ทำบุญ และเวียนเทียนร่วมกับชุมชน

 

    กิจกรรมวันครู ประจำปี ๒๕๕๗

          ผู้อำนวยการโรงเรียน  คณะครู   โรงเรียนบ้านดอนไผ่ฯ ร่วมงานวันครู  เทิดพระเกียรติทั่วหล้า กตัญญูบูชา แม่และครูแห่งแผ่นดิน  ณ โรงเรียนวัดป้อมโชติการาม โดยภายในงานมีกิจกรรมการทำบุญตักบาตร การเลี้ยงภัตตาหารพระเช้า และการรับเกียรติบัตรเชิดชูครูในสาขาต่างๆ อาทิเช่น ครูผู้สอนดีเด่น (คุรุสภา) ครูดีในดวงใจ และขอร่วมแสดงความยินดีกับคณะครู ที่ได้รับรางวัลจำนวน ๔ ท่าน ได้แก่ ครูอุดมรัตน์ พานิชเจริญ ครูละมุน เกิดเรียน ครูนิภา แซ่เฮ้ง และครูสรายุทธ์  วระชุน

กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ๒๕๕๗

          ผู้อำนวยการโรงเรียน  คณะกรรมการสถานศึกษา คณะครู นักเรียน ร่วมกันจัดกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2557 โดยมีกิจกรรม อาทิ เช่น การแสดงชุด ขอใจแลกเบอร์โทร  เกมส์การเหยียบลูกโป่ง เก้าอี้ดนตรี วิ่งผลัดลูกโป่ง สาริกาลิ้นทอง และการจับฉลากของขวัญของรางวัลมากมาย

กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ  

          ผู้อำนวยการโรงเรียน  คณะครู นักเรียน  โรงเรียนบ้านดอนไผ่ฯ ภายในงาน “เฉลิมพระเกียรติ ๘๖ พรรษา ๕ ธันวามหาราช” มีกิจกรรมที่น่าสนใจ อาทิ การจัดแสดงนิทรรศการเทิดพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช  นิทรรศการวิชาการและผลการดำเนินโครงการพัฒนาตามพระราชดำริ การแสดงรำถวายพระพร  และกิจกรรมการเดินเทิดพระเกียรติ  

 กิจกรรมการรับมอบอาคารศาลาบุลยฉัตร

          ผู้อำนวยการโรงเรียน คณะกรรมการสถานศึกษา  คณะครู นักเรียน  โรงเรียนบ้านดอนไผ่ฯ ร่วมกิจกรรมการรับมอบอาคารเอนกประสงค์ศาลาบุลยฉัตร โดยมีพระพรหมสุธี เจ้าอาวาสวัดสระเกศราชวรมหาวิหาร ประธานในพิธีเปิดป้ายอาคาร

 

   

 

   

 

 

นายสุทิน   ฉิ่งทองคำ
ผู้อำนวยการโรงเรียน

Suthin_2497@hotmail.com

          

            

            

          

          

          

 

 

        

        

         สายใยรั

         นกกางเขน

         ลูกสัตว์ต่างๆ

         สังข์ทอง

         กระรอกรอบรู้

         พระอภัยมณี

         ขุนช้างขุนผน

         รามเกียรติ์

         ต้นกล้าวิเศษ

         คณิตคิดสนุก เล่ม ๑

         คณิตคิดสนุก เล่ม ๒

         คณิตคิดสนุก เล่ม ๓

         คณิตคิดสนุก เล่ม ๔

         คณิตคิดสนุก เล่ม ๕

 

         

        ศูนย์ปฎิบัติการ GPA
         กลุ่มส่งเสริมประเมินผล
       สำนักเทคโนฯการสอน
         สำนักวิชาการมาตรฐาน
        สำนักทดสอบฯ
        ตรวจผลงานวิชาการ
         สอบ A-net O-net
 

  

              

 

    

 • ทีวีออนไลน์
 • สถานีวิทยุออนไลน์
 • สารบัญเว็บ
 • พจนานุกรมออนไลน์
 • ดิกชันนารีออนไลน์
 • ค้นหารหัสไปรษณีย์
 • ตรวจล๊อตเตอรี่
 • เช็คราคาอปกรณ์คอมฯ
 • e-book
 • บทเรียนเพื่อเด็กไทย
 •  

        

   
             
              
              
            
             
            
        
   
     
   
     

  โรงเรียนบ้านดอนไผ่ (อุดม-สอางค์ อุ่นสุวรรณ)

   ตำบลหนองสองห้อง อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร 74102

   โทรศัพท์/โทรสาร : 034-467555

  webmaster ผู้ดูแลระบบ ::  นางสาววลัยพันธ์  แสงภู